Compaan

Inloggen

Voor wie is compaan?

compaan is voor alle winkel- en horecagebieden, bedrijventerreinen en warenmarkten in Nederland met of zonder KVO en met of zonder een ondernemersvereniging of bedrijveninvesteringszone. In gebieden zonder georganiseerd verband stimuleert compaan de samenwerking. In gebieden met een actief bestuur helpt compaan de samenwerking te professionaliseren en effectiever en efficiënter te maken. In gebieden waar een KVO te weinig resultaat brengt, is compaan een kansrijk en waardevol alternatief dat ook nog tal van extra's biedt.

"We hebben grote stappen gezet in de Kinkerstraat, de afgelopen jaren. We hebben ons eigen streetbrand ontwikkeld, gebaseerd op de unieke waarden van onze straat. Om alle ondernemers in zo’n lange straat als de onze te betrekken, heb je een lange adem nodig. Gestructureerd samenwerken helpt daarbij. Als ondernemer voel ik me daardoor sterker én gesterkt. Compaan zorgt ervoor dat ik me veiliger voel. Ik vind het prettig dat we elkaar kunnen helpen en problemen gezamenlijk aanpakken. Met compaan kunnen we elkaar gemakkelijk vinden en snel communiceren als het moet."

Monique van Driest
Ondernemer Kinkerstraat, Laloli sieraden

"Wij hebben gekozen voor compaan omdat het een multichannel en resultaatgericht systeem is dat gebruik maakt van de nieuwste informatietechnologie. Snel werken, goede communicatie en feedback, is volgens mij wat ondernemers graag willen. Ik hoge verwachtingen van de werking. De compaanovereenkomst die alle partijen in het centrumgebied hebben gesloten, heeft als voornaamste doel het winkelgebied veiliger te maken. En de veiligheid van ondernemers te vergroten."

Freek Ossel
Burgemeester Beverwijk

"Een veilige en leefbare buurt maak je per definitie samen. Met iedereen die er woont, werkt, onderneemt of winkelt. Wij zeggen altijd: veiligheid is van ons allemaal. Compaan verbindt alle partijen en maakt van de héle straat een krachtig collectief. De realtime meldfunctie en alle communicatiemogelijkheden gaan ongetwijfeld hun vruchten afwerpen in de De Clercqstraat."

Rita Heilbron
wijkagent De Clercqstraat

"Wij zijn heel blij met compaan! Ook al staat iedereen in zijn eigen winkel, iedereen is bereikbaar en we delen alle informatie. We richten ons vooral op het versterken van onze onderlinge communicatie. Dat gaat goed, want die wordt steeds functioneler. De compaan community bestaat verder uit de gemeente, de politie, de markt en vastgoedeigenaren. De onderwerpen waar we ons samen over buigen, lopen uiteen van schoon tot veilig en van evenementen tot herprofileringen."

Paul Veldt
Voorzitter Stichting Beverwijk Centrum

René (voorgrond): ‘Buurtgericht werken wordt steeds belangrijker voor de politie. Als wijkagent ben je het gezicht en het eerste aanspreekpunt voor bewoners, bezoekers en ondernemers in een buurt. In Amsterdam hebben we wijkteams waarin alle partijen integraal samenwerken aan zaken die de buurt verbeteren.’

Harold: ‘De Kinkerstraat wordt steeds drukker. Dat is een positieve ontwikkeling voor de ondernemers, maar ook een nieuwe uitdaging. Hoe leidt je dit in goede banen? Compaan kan ons hier prima in ondersteunen. ‘

René Besten en Harold van Dam
Wijkagenten Kinkerstraat

"Samenwerken met de politie, het stadsdeel en de bewoners is superbelangrijk. Wij zijn een gebied in een stad die volop in beweging is. Er verandert heel veel. Welke ondernemer heeft nog het telefoonnummer van zijn buurman? Met compaan kunnen we elkaar weer blindelings vinden en bereiken. Een must in noodsituaties. En het is ook een handig systeem om ‘gewoon’ samen over dagelijkse dingen te communiceren."

Jan Disseldorp
voorzitter bedrijveninvesteringszone De Clercqstraat

"Het is heel belangrijk om met z’n allen samen te werken. De overheid kan niet in haar eentje zorgen voor de veiligheid; daar heb je de politie, gemeente of stadsdeel, bewoners én ondernemers voor nodig. Die laatste twee groepen zijn elke dag in het gebied. Zij weten dus exact wat er speelt en zien wat er gebeurt. Samenwerken - in plaats van naar elkaar te wijzen over wie de verantwoordelijkheid heeft of moet nemen - maakt het een stuk veiliger in de buurt."

Gerolf Bouwmeester
voorzitter stadsdeel West

"Compaan is een mooie aanvulling op onze complexgerichte aanpak om het leefklimaat op het Waterlandplein structureel te verbeteren. Met de innovatieve tools in compaan kunnen we het effect van onze acties monitoren en onderzoeken, waardoor we kunnen sturen. De rol van de ondernemers wordt ook bepalender; we zien nu al dat zij zelfstandiger worden en werken aan hun eigen programma. Goed verankeren van de samenwerking tussen alle partijen is heel belangrijk in dit gebied. Daar levert compaan een belangrijke bijdrage aan."

Kitty Burer
Projectleider Projectbureau Wonen & Leven Ymere

"Ik vind het belangrijk om praktische vraagstukken van buiten naar binnen te benaderen en niet vanachter het bureau te bekijken. Ik wil weten wat er werkelijk in een gebied speelt. Compaan helpt mij álle betrokken partijen in beeld te krijgen, hun ideeën, wensen en zorgen te horen en iedereen te spreken. Ik kan met compaan veel gemakkelijker vaststellen wat de knelpunten zijn en de maatregelen die we nemen worden breder gedragen."

Hester van der Meer
omgevingsmanager gemeente Amsterdam

"Om in ons gebied daadwerkelijk structureel zaken op te pakken, zijn korte communicatielijnen nodig en real-time inzicht in wat er speelt. Forse projectplannen en oeverloos overleggen passen niet (meer) bij deze tijd. Het is zelfs zo dat het draagvlak en de daadkracht daardoor afnemen. Technologie is voor ons een belangrijk en betrouwbaar hulpmiddel!"

Sander Lusink
Ondernemer, lid werkgroep compaan Museum Quarter

"Stadsdeel Zuid hecht aan een sterk ondernemersklimaat. Ik waardeer deze goed samenwerkende ondernemers die voor een andere aanpak kiezen en daarbij het belang inzien van het gebruik van digitale middelen. Het Museum Quarter is een van de meest toonaangevende winkelgebieden in Nederland met een internationale uitstraling en aantrekkingskracht. Dat wordt bereikt door met elkaar te blijven samenwerken en te innoveren."

Paul Slettenhaar
Bestuurder stadsdeel Zuid

"Compaan is de ‘oren en ogen’ van het Museum Quarter. Het communicatieplatform is voor mij ideaal om in contact te blijven met de ondernemers. Het is overzichtelijk en gemakkelijk te gebruiken. We schakelen onderling sneller en we delen veel meer informatie dan voorheen. Met goede resultaten! Ondernemers die compaan gebruiken merken het meteen: goede en actuele informatie is voor iedereen relevant."

Hester Diemer
Gebiedsmakelaar Museum Quarter gemeente Amsterdam