Compaan

Inloggen

Waarom compaan?

Veranderend consumentengedrag, technologische ontwikkelingen, gebiedsgericht werken, het nieuwe ondernemen en bedrijveninvesteringszones hebben een grote behoefte aan flexibele samenwerkingsvormen veroorzaakt. Ondernemers, maar ook bewoners, politie en gemeenten, vragen om een systeem dat mee kan groeien met de permanent veranderende maatschappij. Compaan is een nieuwe vorm van publiek-private samenwerking die dit mogelijk maakt.

Bottom up samenwerking

Compaan is in nauw overleg met ondernemers en overheden ontwikkeld. De methodiek en de on- en offline tools faciliteren samenwerking tussen partijen in winkelgebieden die een belang hebben bij een goede veiligheid en kwaliteit. De deelnemers aan de compaan community bepalen zelf welke meldingen, acties en projecten ze oppakken. De geautomatiseerde actielijst en tools zoals metingen, polls en projectkalenders ondersteunen dit proces.

Communicatie

Waar zijn de notulen, wie heeft de ledenlijst, ik dacht dat we foto's van het straatfeest hadden? In compaan is alle informatie op één centrale plek online beschikbaar en toegankelijk voor alle deelnemers. Nieuwe ideeën, incidenten, proefballonnetjes, ervaringen, vragen en inspiratie wisselen de deelnemers gemakkelijk uit via de app of de site. Er is altijd wel iemand online. Overleggen, informatie uitwisselen, kennis delen, de voortgang bespreken; het was nog nooit zo eenvoudig.

BIZ

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en/of vastgoedeigenaren samen investeren in het verbeteren van de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving en het bezoekersklimaat. Ze kunnen bijvoorbeeld besluiten samen tijd en geld te steken in het veiliger en aantrekkelijker maken van hun winkelgebied. Iedereen draagt voor een langere periode (maximaal vijf jaar) financieel bij waardoor de kosten per ondernemer laag blijven. Een BIZ en compaan gaan uitstekend samen!

Professioneel winkelgebieds- en parkmanagement

Compaan maakt het mogelijk om alle activiteiten en beslissingen op het vlak van veiligheid en kwaliteit in een winkelgebied integraal te monitoren en te managen. De methodiek en de on- en offline tools zijn daardoor een krachtige ondersteuning van winkelgebieds- en parkmanagers. Ze nemen hen veel uitvoerend werk uit handen waardoor meer tijd ontstaat voor (tactisch-strategische) advisering en begeleiding, ontwikkeling en innovatie.