Compaan

Inloggen

Vraag & antwoord

Alle vragen beantwoord over compaan en Chainels.

compaan

 • Wat is compaan?

   Compaan is het antwoord op de groeiende behoefte van ondernemers aan flexibiliteit, maatwerk en directe samenwerking met de gemeente, de politie en bewoners in winkel- en horecagebieden en op bedrijventerreinen. Compaan combineert het goede van bestaande samenwerkingsverbanden zoals het KVO en winkelgebiedsmanagement, met digitale technologie en met nieuwe on- en offline en op de praktijk gebaseerde instrumenten. Met compaan kunnen ondernemers zelf simpel , doeltreffend en structureel de veiligheid, aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van hun gebied versterken.

 • Wat is een compaan community?

   Een compaan community is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen binnen een (afgebakend) winkelgebied, horecagebied of bedrijventerrein. De community werkt permanent, bottom up en op basis van maatwerk samen aan een veilig, aantrekkelijk en economisch vitaal gebied voor alle gebruikers.

 • Wie zijn de samenwerkingspartners in een compaan community?

   In een compaan community werken tenminste ondernemers, gemeente en politie samen aan (meer) veiligheid, aantrekkelijkheid en economische vitaliteit. Omdat compaan gebaseerd is op de behoeften vanuit het gebied, kunnen desgewenst ook andere samenwerkingspartners, bijvoorbeeld bewoners, aanhaken.

 • Wat zijn de verschillen tussen bestaande samenwerkingsverbanden zoals het KVO en compaan?

   Compaan onderscheidt zich door:

   1. dat ondernemers in the lead zijn. Er is geen ‘landelijke eigenaar’, zoals het CCV bij het KVO;
   2. geen audits uit te voeren. Bij de start van een compaan community tekenen alle partijen een samenwerkingsovereenkomst . De deelnemers evalueren jaarlijks en continueren hun samenwerking indien gewenst daarna weer een jaar;
   3. niet alleen aandacht te besteden aan ‘schoon, heel en veilig’ maar bijvoorbeeld ook aan marketing & promotie;
   4. on- en offline (hulp)middelen te combineren. Alle instrumenten zijn speciaal ontwikkeld voor gebruikers van compaan.
 • Welke functionaliteiten biedt compaan?

   1. Volledig geautomatiseerd systeem voor veiligheids- en kwaliteitsmeldingen;
   2. Geautomatiseerde actielijst met archief-, status- en zoekfunctie;
   3. Online nul- en vervolgmetingen;
   4. Collectieve garage- en winkelontzegging (conform eisen Autoriteit Persoonsgegevens);
   5. Pak het aan: realtime meldsysteem voor misdrijven en vandalisme;
   6. Toegang via alle gangbare browsers en besturingssystemen: website, app en e-mail;
   7. Met één klik bundelen en versturen van relevant nieuws;
   8. Eén centrale en collectief toegankelijke database;
   9. Eenvoudig discussiëren, overleggen, ideeën uitwisselen, polls organiseren, projectkalenders bijhouden;
   10. Gemakkelijk bijhouden van muterende informatie (ledenlijsten, leegstand).
 • Welke instrumenten bevat compaan?

   • Compaan.online (web en Chainels-app) met uitgebreide informatie over compaan en inlogportaal;
   • Compaan toolbox met handige verzameling openbaar toegankelijke tools;
   • Eigen online communityplatform met geïntegreerde (hulp)middelen die de offline samenwerking versterken. Zoals: bestandsuitwisseling, opiniepolls, enquêtes, veiligheidsalerts, digitaal aangifte doen en melding openbare ruimte.
 • Voor wie is compaan?

   Compaan is er voor winkel- en horecagebieden, bedrijventerreinen en warenmarkten in heel Nederland. Er is geen georganiseerd verband nodig om gebruik te maken van compaan. In gebieden waar ondernemers wel georganiseerd zijn, helpt compaan de samenwerking te professionaliseren en effectiever en efficiënter te maken.

 • Is compaan iets voor mij/ons?

   Compaan kan in zeer veel situaties bijdragen aan het verbeteren van het ondernemers-, bezoekers-en leefklimaat in een gebied. Van overlast door zwervers en graffiti tot een betere bereikbaarheid en uitstraling. In gebieden waar een KVO te weinig resultaat brengt, is compaan een krachtig en kansrijk alternatief.

 • Hoe start ik met compaan?

   Iedere ondernemer in een winkel- of horecagebied of op een bedrijventerrein kan het initiatief nemen. Neem hier contact op voor een kennismakingsafspraak.

 • Wat is Chainels?

   Chainels is een online en realtime werkend informatiesysteem voor ondernemerscollectieven. Het communityplatform van compaan draait op de software van Chainels. Chainels blijft innoveren en (op verzoek) functionaliteiten uitbreiden.

 • Wij werken al met Chainels. Kunnen we compaan zomaar toevoegen?

   Ja, dit is mogelijk. Neem hier contact op om de mogelijkheden te bespreken.