Compaan

Inloggen

In 5 stappen compaan!

Ook een compaan community worden? Iedereen met een belang bij een veilig, aantrekkelijk en economisch vitaal winkelgebied kan het initiatief nemen. Ondernemers bijvoorbeeld, maar ook bewoners, de gemeente, de politie, een woningbouwcorporatie of een vastgoedeigenaar.

1.

handen op elkaar en starten!

In het startgesprek maken de compaan deelnemers (minimaal: ondernemers, gemeente en politie) afspraken over de doelen van hun samenwerking, hun verwachtingen en de praktische gang van zaken. Zo nodig participeren ook andere partijen, zoals bewoners of brandweer. Direct na het gesprek kan compaan worden ingevuld en geactiveerd.

2.

afspraken maken en online gaan

Alle partners in de compaan community vaardigen een werkgroeplid af. Desgewenst kunnen ook andere partijen, zoals bewoners of de brandweer - al dan niet tijdelijk - deelnemen. De werkgroep wijst een voorzitter en een notulist aan en gaat aan de slag!

De eerste bijeenkomst staat in het teken van het bepalen van de doelstellingen, acties, planning en taakverdeling. Op basis hiervan richt Chainels – de eigenaar van het digitale platform van compaan - de online compaan community in. Chainels verzorgt ook een instructie voor de werkgroep over de mogelijkheden van het online systeem en vraagt vervolgens alle ondernemers zich aan te melden. Zodra alle contactgegevens binnen zijn, ontvangen alle leden van de community een persoonlijke activatielink en een uitnodiging om de app te downloaden.

3.

feestelijke kick off en samenwerkingsovereenkomst

De voorbereidingen zijn afgerond en compaan is online. De werkgroep en compaan organiseren rond de ondertekening van de eerste jaarlijkse samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk een feestelijke kick-off voor alle partners!

4.

nulmeting en aan de slag

Vóór de werkgroep daadwerkelijk met de verbeteracties aan de slag gaat, maakt een nulmeting duidelijk waar het winkel- of horecagebied of het bedrijventerrein bij de start van compaan staat.

De werkgroep organiseert een dag- en avondschouw, stelt vragenlijsten op en organiseert de (digitale) nulmeting, bijvoorbeeld in samenwerking met studenten van de plaatselijke hogeschool. De compaan toolbox bevat verschillende voorbeelden en kant-en-klare formats. Na de nulmeting analyseert de werkgroep de resultaten (of schakelt opnieuw studenten in) en stelt zo nodig de doelstellingen en acties bij.

Daarna: aan het werk! Het compaan actieoverzicht in Chainels toont alle actuele afspraken. De werkgroepleden pakken hun acties op en koppelen regelmatig naar elkaar terug. Ook komen ze bij elkaar om de voortgang te monitoren en eventueel bij te sturen. Ieder werkgroeplid informeert zelf de community over zijn/haar resultaten en actualiteiten via het compaan actieoverzicht op Chainels.

5.

jaarlijks evalueren (en doorgaan)

Ieder jaar evalueren alle werkgroeppartners de samenwerking en het effect van hun inspanningen. Ze stellen door middel van een vervolgmeting (onder ondernemers, bezoekers en bewoners) vast wat de resultaten zijn en of er nieuwe of vervolgacties nodig of wenselijk zijn.

Positief over de samenwerking? Dan kunnen de werkgroeppartners de compaanovereenkomst verlengen. Ze bepalen - op basis van het resultatenoverzicht - samen nieuwe doelen om aan te werken en betrekken zo nodig nieuwe of andere partijen.