Compaan

Inloggen

Compaan

Een veilig en aantrekkelijk gebied voor alle gebruikers!

Wat is compaan?

ondernemers in the lead

gemakkelijk, snel en direct

alles onder één dak

Met compaan werken ondernemers, bewoners en de overheid on- en offline krachtig sámen aan meer veiligheid en kwaliteit in winkelgebieden en op bedrijventerreinen. Compaan is vraaggericht en gaat 100% uit van de kracht van samenwerking en de behoeften van gebruikers.

Lees verder

voor wie?

"We hebben grote stappen gezet in de Kinkerstraat, de afgelopen jaren. We hebben ons eigen streetbrand ontwikkeld, gebaseerd op de unieke waarden van onze straat. Om alle ondernemers in zo’n lange straat als de onze te betrekken, heb je een lange adem nodig. Gestructureerd samenwerken helpt daarbij. Als ondernemer voel ik me daardoor sterker én gesterkt. Compaan zorgt ervoor dat ik me veiliger voel. Ik vind het prettig dat we elkaar kunnen helpen en problemen gezamenlijk aanpakken. Met compaan kunnen we elkaar gemakkelijk vinden en snel communiceren als het moet."

Monique van Driest
Ondernemer Kinkerstraat, Laloli sieraden

"Wij hebben gekozen voor compaan omdat het een multichannel en resultaatgericht systeem is dat gebruik maakt van de nieuwste informatietechnologie. Snel werken, goede communicatie en feedback, is volgens mij wat ondernemers graag willen. Ik hoge verwachtingen van de werking. De compaanovereenkomst die alle partijen in het centrumgebied hebben gesloten, heeft als voornaamste doel het winkelgebied veiliger te maken. En de veiligheid van ondernemers te vergroten."

Freek Ossel
Burgemeester Beverwijk

"Een veilige en leefbare buurt maak je per definitie samen. Met iedereen die er woont, werkt, onderneemt of winkelt. Wij zeggen altijd: veiligheid is van ons allemaal. Compaan verbindt alle partijen en maakt van de héle straat een krachtig collectief. De realtime meldfunctie en alle communicatiemogelijkheden gaan ongetwijfeld hun vruchten afwerpen in de De Clercqstraat."

Rita Heilbron
wijkagent De Clercqstraat

Waarom compaan?

Bottom up samenwerking

Communicatie

BIZ

Veranderend consumentengedrag, technologische ontwikkelingen, gebiedsgericht werken, het nieuwe ondernemen en bedrijveninvesteringszones hebben een grote behoefte aan flexibele samenwerkingsvormen veroorzaakt. Ondernemers, maar ook bewoners, politie en gemeenten, vragen om een systeem dat mee kan groeien met de permanent veranderende maatschappij. Compaan is een nieuwe vorm van publiek-private samenwerking die dit mogelijk maakt.

Lees verder

In 5 stappen compaan!

Ook een compaan community worden? Iedereen met een belang bij een veilig, aantrekkelijk en economisch vitaal winkelgebied kan het initiatief nemen. Ondernemers bijvoorbeeld, maar ook bewoners, de gemeente, de politie, een woningbouwcorporatie of een vastgoedeigenaar.

Lees verder
1. handen op elkaar en starten!
2. afspraken maken en online gaan
3. feestelijke kick off en samenwerkingsovereenkomst
4. nulmeting en aan de slag
5. jaarlijks evalueren (en doorgaan)

meer weten?

Voor vragen neem contact op met Farzad Ghaus van Stad & Co.

farzad@stadenco.nl
+31 6 19 666 519