Compaan

Inloggen

Sloterdijk ll kiest voor compaan!

Op donderdag 24 mei 2018 is Compaan Sloterdijk II enthousiast van start gegaan. Ondernemers van bedrijventerrein Sloterdijk II, onderdeel van Westpoort in Amsterdam Nieuw-West, politie en gemeente gaan zich gezamenlijk inspannen voor een veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein.

Van start met compaan
Met de hoge torens van de Sloterdijken als decor is op 24 mei de samenwerkingsovereenkomst compaan ondertekend. Drie stakeholders in het gebied, namelijk de ondernemers van Sloterdijk II, gemeente Amsterdam stadsdeel Nieuw-West en Politie Amsterdam, geven hiermee aan actief samen te werken aan een aantrekkelijk en veilig gebied. Hiermee onderscheiden de ondernemers van het bedrijventerrein zich met de rest van de bedrijventerreinen in Nieuw-West.

Kortere lijnen
Tijdens de kick-off gaf wijkteamchef Mourad Chejjar (Politie Amsterdam) aan blij te zijn met dit initiatief. Hij heeft het gebied de afgelopen tijd zien veranderen en verwacht dat deze ontwikkeling voortgezet zal worden. Nauwe samenwerking in het gebied blijft nodig. Volgens hem is één van de voordelen van het online platform dat het laagdrempelig is: de lijnen om elkaar te bereiken worden korter.

Rijk aan ambities
In het compaan-overleg worden diverse onderwerpen besproken. Er is aandacht voor problemen die nu al spelen, maar er wordt ook gesproken over mogelijke uitdagingen die zullen ontstaan als het gebied een nog aantrekkelijkere vestigingsplek wordt. Daarnaast is er de ambitie om in 2020 de mogelijkheden voor het instellen van een bedrijveninvesterinszone (BIZ) te onderzoeken.

Profiteren van elkaar!
Ondernemer Nora van der Woude (bedrijfsleider The Box) hoopt dat ook de samenwerking tussen ondernemers onderling versterkt zal worden. "Ook op een bedrijventerrein is het belangrijk om elkaar te kennen. Voor de openbare ruimte, de veiligheid en ook omdat we elkaars kennis goed kunnen gebruiken!"

Vorige