Compaan

Inloggen

Ondernemers Museum Quarter kiezen voor compaan

De circa 250 ondernemers in het Museum Quarter; de PC Hooftstraat, van Baerlestraat, Museumplein en Hobbemastraat, hebben een nieuwe stap gezet om het Amsterdamse winkelgebied nog aantrekkelijker en veiliger te maken.

Op initiatief van de ondernemers is gekozen voor compaan. Compaan is een nieuwe manier van samenwerking waarbij ondernemers, bewoners, politie en gemeente via een digitaal mulitchannel platform gezamenlijk informatie delen met als doel de veiligheid, aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van winkelgebieden te vergroten. De kracht van compaan ligt in het feit dat de deelnemers zelf bepalen welke meldingen, acties en projecten ze oppakken. Deze worden niet voorgeschreven. De methodiek en de on- en offline hulpmiddelen ondersteunen de bottom up samenwerking. Hiermee speelt compaan in op de groeiende behoefte aan flexibele publiek-private samenwerkingsvormen, veroorzaakt door het veranderend consumentengedrag, technologische ontwikkelingen, gebiedsgericht werken en het ontstaan van bedrijveninvesteringszones.

Sander Lusink (ondernemer, lid werkgroep compaan Museum Quarter): 'Om in ons gebied daadwerkelijk structureel zaken op te pakken, zijn korte communicatielijnen nodig en real-time inzicht in wat er speelt. Forse projectplannen en oeverloos overleggen passen niet (meer) bij deze tijd. Het is zelfs zo dat het draagvlak en de daadkracht daardoor afnemen. Technologie is voor ons een belangrijk en betrouwbaar hulpmiddel!'

Bestuurder Paul Slettenhaar: 'Stadsdeel Zuid hecht aan een sterk ondernemersklimaat. Ik waardeer deze goed samenwerkende ondernemers die voor een andere aanpak kiezen en daarbij het belang inzien van het gebruik van digitale middelen. Het Museum Quarter is een van de meest toonaangevende winkelgebieden in Nederland met een internationale uitstraling en aantrekkingskracht. Dat wordt bereikt door met elkaar te blijven samenwerken en te innoveren.'

Vorige Volgende