Compaan

Inloggen

Compaan The Olympic Amsterdam van start!

Op 12 februari 2018 tekenden ondernemers, politie en stadsdeel de samenwerkingsovereenkomst voor het Olympisch Gebied. Samen hebben zij een nieuwe stap gezet om dit Amsterdamse transitiegebied rondom het Olympisch Stadion nog aantrekkelijker en veiliger te maken.

Geschiedenis meets toekomst
Carla de Groot, voorzitter BIZ The Olympic Amsterdam: “In het Olympisch gebied komen geschiedenis en toekomst samen. Het is al een heel aantrekkelijk gebied om te ondernemen en als BIZ kunnen we dit nog verder ontwikkelen. Met compaan kunnen we samen met politie en de gemeente werken aan een veilig en aantrekkelijk gebied”. Het doel is om de ontwikkeling van het gebied The Olympic Amsterdam de komende jaren optimaal te stimuleren voor alle stakeholders.

Vliegende start met compaan
Met De Coolste Baan als prachtig winters decor is op 12 februari 2018 de samenwerkingsovereenkomst compaan ondertekend. Drie stakeholders in het gebied, namelijk de BIZ The Olympic Amsterdam, Stadsdeel Zuid en Politie Amsterdam, geven hiermee aan actief samen te werken aan een aantrekkelijk en veilig gebied. Hiermee heeft de BIZ The Olympic Amsterdam een vliegende start gemaakt, vooruitlopend op de BIZ draagvlakmeting in maart/april 2018.

In het compaan-overleg worden diverse onderwerpen besproken. Er is aandacht voor problemen die nu al spelen, zoals zwerfafval en onvoldoende straatverlichting, maar er wordt ook gesproken over mogelijke uitdagingen die zullen ontstaan als het gebied meer bezoekers krijgt, zoals fietsparkeren en autobereikbaarheid.

Vorige Volgende