Compaan

Inloggen

Compaan Schinkel: behoefte aan korte lijnen

Op maandag 29 januari 2018 is Compaan Schinkel enthousiast van start gegaan. Ondernemers van het bedrijventerrein Schinkel in Amsterdam Zuid, politie en gemeente gaan zich gezamenlijk inspannen voor een veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein.

Voortzetting van succes
Tijdens de kick off gaf bestuurder Paul Slettenhaar (Stadsdeel Zuid) aan blij te zijn met dit initiatief. Hij heeft het gebied de afgelopen jaren succesvol zien veranderen en verwacht dat deze ontwikkeling, mede dankzij compaan, voortgezet zal worden. Volgens hem is één van de voordelen van het online platform dat het laagdrempelig is.

Onderlinge samenwerking
Ondernemer Nicole Hurkmans hoopt dat ook de samenwerking tussen ondernemers onderling versterkt zal worden. "Het is belangrijk om elkaar te kennen; juist op een bedrijventerrein als Schinkel. Voor de veiligheid, de openbare ruimte en ook omdat we elkaars kennis goed kunnen gebruiken."

Zonder samenwerken zijn we nergens!
Wijkagent Mirjam Dobbe benadrukt dat het online platform van grote toegevoegde waarde is, maar dat het 'echte' contact minstens zo belangrijk is. Ze kijkt dan ook uit naar de bijeenkomsten met de projectgroep. Haar teamchef Sylvia Braaksma vult aan, en vat daarmee direct het algemene gevoel samen: "Zonder samenwerken zijn we nergens!"

Vorige Volgende